Er komt een derde intern onderzoek naar een lid van de inmiddels teruggetreden Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie. Aanleiding vormt het onlangs afgeronde oriënterend onderzoek naar bestedingen bij de COR waarbij aanzienlijke verspilling aan het licht kwam.

Misstanden in de COR leverden al meerdere interne onderzoeken op. Het optreden van ex-voorzitter Frank Giltay heeft korpschef Erik Akerboom zelfs doen besluiten aangifte tegen hem te doen.

Giltay legde in juni het werk neer nadat de verkwisting bij de COR aan het licht was gekomen. Ook oud-korpschef Gerard Bouman heeft het werk neergelegd naar aanleiding van de zaak. Naar zijn rol heeft minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie een extern onderzoek ingesteld.

Het, nieuwe, interne onderzoek dat nu wordt uitgevoerd, wordt gedaan door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten. De politie doet er verder geen uitspraken over. Bij een intern onderzoek geeft de korpschef, politiechef of directeur de opdracht om onderzoek in te stellen naar vermoedelijk plichtsverzuim.