Door meer mobiele controles uit te voeren heeft de marechaussee in de eerste helft van dit jaar meer illegalen opgespoord.

In totaal ging het om 1120 illegalen, zevenhonderd meer dan in dezelfde periode in 2015. Dat staat in de Rapportage vreemdelingenketen van staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie die dinsdag is bekendgemaakt.

De marechaussee voerde in de eerste helft van dit jaar 60 procent meer zogeheten MTV-controles uit. Dit gebeurde steekproefsgewijs in het grensgebied met Duitsland en België.

De illegale vreemdelingen moeten Nederland verlaten. Ook kan een inreisverbod worden opgelegd.

In de eerste helft van 2016 zijn bijna vijf keer zoveel aangetroffen illegalen gedwongen vertrokken (870) dan in de eerste helft van 2015 (180).

De rapportage vermeldt ook dat meer vreemdelingen een aanvraag voor gezinshereniging hebben ingediend. In de eerst helft van 2015 waren er 8.500 aanvragen, in diezelfde periode dit jaar 14.000. De stijging heeft te maken met de toegenomen asielinstroom.