Vogelbescherming Nederland gaat een klacht indienen tegen de Nederlandse overheid bij de Europese Commissie. Reden is het plan van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) om geen geld beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer.

Volgens de Vogelbescherming schendt de overheid de Europese Vogelrichtlijn met betrekking tot de bescherming van weidevogels, meldt de Volkskrant dinsdag.

Het gaat al jaren slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Cijfers van het CBS toonden vorig jaar aan dat de populaties van de grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper al vanaf de jaren negentig een geleidelijke maar duidelijke daling laten zien.

De Vogelbescherming concludeert dat op termijn nog slechts 1.500 grutto's over blijven.

Provincies

Een Kamermeerderheid riep de regering vorig jaar op een plan te maken om de weidevogels te redden. Op initiatief van staatssecretaris Van Dam gingen provincies en agrarische collectieven het weidevogelbeleid uitvoeren. 

Vorige week liet Van Dam weten dat er geen extra geld wordt vrijgemaakt om de weidevogelpopulatie te stabiliseren. Hij stelde dat er "een eerste kwaliteitsslag is gemaakt en dat er kansen liggen voor verdere verbetering".

'Farce'

De Vogelbescherming vindt dat de overheid ernstig tekortschiet. Kees de Pater van de Vogelbescherming noemt het plan van Van Dam in de krant "een farce".

De organisatie wil dat er een 'bindend nationaal programma' voor weidevogels komt met "heldere doelen", dat samen met provincies, boeren en natuurorganisaties wordt opgesteld. Ook de Vogelbescherming dat boeren meer geld krijgen om de maatregelen goed uit te kunnen voeren.

Via een klacht bij de Europese Commissie hoopt de Vogelbescherming dat Nederland alsnog wordt opgedragen zich aan zijn verplichtingen te houden.