'Nederland slechter in tegengaan klimaatverandering dan andere EU-landen'

Nederland doet goed zijn best om te voldoen aan de VN-doelstellingen voor een eerlijkere en duurzamere wereld. Maar waar het gaat om schone energie en het tegengaan van klimaatverandering, doen andere Europese landen het relatief beter.

Ook discriminatie is een knelpunt, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een vrijdag gepubliceerd rapport.

De VN-lidstaten werden het vorig jaar eens over zeventien doelstellingen om de wereld in de periode tot 2030 eerlijker en duurzamer te maken.

Het CBS-rapport geeft een eerste tussenstand, al tekent het statistiekbureau aan dat de voortgang richting veel van die duurzaamheidsdoelen zich lastig laten meten, laat staan vergelijken met andere landen. "Een zekere vaagheid hou je altijd", aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

Subtopper

Slechts voor grofweg een derde van de indicatoren die de VN heeft vastgesteld, zijn al cijfers beschikbaar. Op basis van die gegevens kan Nederland een "hele stabiele subtopper" worden genoemd, aldus Van Mulligen.

"Daarmee staan we dichtbij de landen om ons heen, zoals Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittannië. De Scandinavische landen doen het door de bank genomen het best, landen in Zuidoost-Europa het slechtst."

Gediscrimineerd

Behalve op energie- en klimaatgebied, scoort Nederland ondermaats op een aantal thema’s die te maken hebben met gelijkheid. Relatief veel mensen voelen zich gediscrimineerd.

Daarnaast valt op dat de gezonde levensverwachting van vrouwen laag is vergeleken met andere Europese landen. Het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen is relatief groot. En dan heeft de manier waarop Nederlanders consumeren ook nog een bovengemiddelde impact op natuur en milieu in andere landen.

Ingehaald

Al met al gaan in Nederland veel dingen heel goed, concludeert Hugo von Meijenfeldt, coördinator duurzame ontwikkelingsdoelen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Maar we moeten wel oppassen dat we niet afglijden en door anderen worden ingehaald. Nederland was bijvoorbeeld ooit de groene koploper van Europa, maar nu niet meer." Daarom wil de overheid op 8 december om tafel met onder meer het bedrijfsleven en belangenorganisaties om over oplossingen te praten.

Lees meer over:

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?

NUwerk

Tip de redactie