Het waterschap Peel en Maasvallei neemt drastische maatregelen tegen wateroverlast in Noord-Limburg als gevolg vanovervloedige regenval. 

In een woensdag gepresenteerd plan ,,Code Oranje’’ kondigt het schap de aanleg aan van in totaal 350 kilometer aan stroken langs natuurbeken, bedoeld om overstromingen op te vangen. Ook komen er zogenoemde retentiegebieden, waar overtollig water tijdelijk kan worden opgevangen.

Die komen in de laagste en natste plekken, waar de grond sowieso al minder geschikt is voor de land- en tuinbouw. Getroffen land- en tuinbouwers kunnen in ruil daarvoor drogere gronden krijgen die nu een natuurbestemming hebben.

Waterakkoord

Verder gaat het schap meer maaien op plekken die gevoelig zijn voor wateroverlast. En tenslotte wil het schap samen met andere betrokken instanties geld vrij maken voor de vorming van een regionaal waterakkoord. Dat houdt in dat waterschap, provincie, gemeenten, landbouw, natuur- en milieuorganisaties geld bij elkaar brengen voor een gezamenlijke aanpak ter voorkoming van overlast door extreme neerslag of droogte en hitte.