De politie mag op straat niet zomaar een willekeurig voertuig uitkiezen voor een verkeerscontrole op basis van uitsluitend de etnische of religieuze kenmerken of achtergronden van de bestuurder of inzittende. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag benadrukt in een zaak over zogenoemde dynamische verkeerscontroles.

De Hoge Raad komt met de uitspraak in een zaak waarin een verdachte werd vrijgesproken van drugsbezit bij zo'n dynamische verkeerscontrole. In dit specifieke geval had de politie volgens het hoogste rechtscollege echter juist gehandeld omdat hierbij eerst daadwerkelijk rijbewijs en kenteken werden gecontroleerd.

De opvallend dure auto werd onder andere staande gehouden omdat de combinatie van een Oost-Europees persoon met een Hindoestaans/Surinaamse man als inzittenden de aandacht trok. Dit was reden voor de Hoge Raad om zich uit te spreken over etnisch profileren hoewel er in deze zaak geen sprake van was.

Bij een dynamische verkeerscontrole worden automobilisten en passagiers van wie de politie het vermoeden heeft dat ze crimineel actief zijn, gecontroleerd onder het mom van een verkeerscontrole. Dat gebeurt op basis van bepaalde 'risicokenmerken'.

Het gerechtshof behandelde een zaak die draaide om zo'n dynamische verkeerscontrole: bij een verdachte werd tijdens een dynamische controle een kilo wiet aangetroffen. Het kwam eerst tot vervolging, maar het hof vond de verkeerscontrole misbruik van recht. Daarom gold de wietvondst niet als bewijs en werd de verdachte vrijgesproken.

Rijbewijs

De Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie, oordeelt nu dat de politie wél juist heeft gehaald, omdat eerst het rijbewijs en het kenteken van de verdachte werden gecontroleerd. "Dat de verkeerscontrole wordt ingezet om opsporingshandelingen mogelijk te maken, maakt die controle nog niet onrechtmatig. De controlebevoegdheid is in dat geval niet uitsluitend gebruikt voor opsporing", aldus de Hoge Raad.