Een groep lokale politici wil de manier waarop de gemeentepolitiek is ingericht drastisch omgooien. Dat schrijft Trouw woensdag.

Twintig burgemeesters en twintig wethouders die honderden lokale politici vertegenwoordigen doen concrete aanbevelingen voor de lokale politiek van de toekomst.

De groep roept minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk op om de Gemeentewet aan te passen om zo experimenten mogelijk te maken. 

'Herontwerp'

Bijvoorbeeld om gemeenteraden 150 leden te laten tellen die maar een paar keer per jaar bij elkaar komen. Burgemeester en wethouders moeten in de tussentijd de gemaakte afspraken uitvoeren. 

Een ander voorstel is om gemeenteraden samen te stellen door loting, in plaats van verkiezingen. 

Dit 'herontwerp' van de lokale politiek moet maatschappelijke onvrede over de democratie tegengaan volgens burgemeester Bert Blase van Vlaardingen, de aanjager van het voorstel.