De Nederlandse bos- en houtsector wil de komende decennia in totaal 100.000 hectare bos bijbouwen, een gebied dat groter is dan de Veluwe.

Volgens dagblad Trouw wordt het voorstel woensdag tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam gepresenteerd.

De kosten voor de bouw bedragen drie miljard euro, verspreid over dertig jaar. De sector denkt dat het plan bijdraagt aan de klimaat- en energiedoelen die zijn gesteld voor 2050. 

Het groenplan, onder meer voorgesteld door mileuorganisaties, chemische bedrijven en fabrieken, voorziet nieuw bos in het Groene Hart in de Randstad en in de Veenkoloniën van Groningen en Drenthe.

Staatsbosbeheer

Harry Hekhuis, hoofd beheer en productie van Staatsbosbeheer zegt tegen de krant dat het een ingrijpend plan is. "Het heeft grote impact, de politiek moet uiteindelijk beslissen, maar wij denken dat dit actieplan nodig en haalbaar is". Hekhuis is een van de initiatiefnemers van het actieplan.

Nederland beschikt op dit moment over ruim 350.000 hectare aan bos. Dat komt neer op11 procent van het landoppervlak, waarmee Nederland in West-Europa geldt als een van de landen met het minste bos. Meer dan de helft van de grond wordt door de landbouw gebruikt.