De brandveiligheid in een aantal Nederlandse gevangenissen schiet tekort. Dat blijkt uit interne veiligheidscontroles (audits) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die persbureau ANP heeft ingezien.

Tekortkomingen variëren van het ontbreken van calamiteitenplannen en afspraken met de brandweer tot een gebrek aan oefeningen en niet-gecertificeerde brandmeldsystemen, waardoor de brandweer onnodig vaak moet uitrukken.

De inrichtingen met de meeste gebreken zijn de gevangenis in Scheveningen, de gevangenis van Bonaire en de onlangs gesloten gevangenis Tafelbergweg in Amsterdam.

In de gevangenis in Scheveningen was dit jaar sprake van een tekort aan oefeningen. 'Aanvalsplannen' voor de brandweer en afspraken met de politie bleken verouderd en mogelijk niet eens bekend bij de betrokken partijen. Spullen als branddekens en zaklantaarns waren niet meer klaar voor gebruik.

Inspectie

De gevangenis op Bonaire bleek dit jaar geen eigen calamiteitenplannen voor brand, evacuatie en hulpverlening te hebben. Tijdens een inspectie lag er troep zoals karton en plastic, wat brandgevaarlijk was. De druk van blusmiddelen was nog net voldoende.

In de Amsterdamse gevangenis Tafelbergweg waren geen calamiteitenplannen en het ontbrak aan een gecertificeerde brandmeldcentrale. Alarmprocedures werden nauwelijks geoefend.

Schiphol

Ook bij andere inrichtingen, waaronder jeugdgevangenissen, tbs-klinieken en detentiecentra, is geregeld wat mis. Maar meestal waren problemen hier bij de eerstvolgende controle opgelost.

Een voorbeeld hiervan is het Detentiecentrum Schiphol, bekend van de Schipholbrand in 2005 die het leven kostte aan elf asielzoekers. Uit een audit van 2014 dat er in de nieuwbouw opnieuw zaken niet deugden aan calamiteitenplannen, de bijbehorende besprekingen, oefeningen, certificering van de brandmeldinstallatie en middelen voor de bedrijfshulpverlening. Een jaar later was dit verbeterd.

Een DJI-woordvoerder laat weten: "DJI heeft als taak om detentie humaan en veilig uit voeren. Daarom worden dit soort audits gedaan, om de eigen te organisatie scherp te houden, te controleren en zo nodig te verbeteren. Inmiddels zijn de meest acute tekortkomingen verholpen of wordt daaraan gewerkt."