De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat volgens het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) te los om met de belangen van promovendi.

De universiteit zou er al veel te veel van uitgaan dat promovendi gewoon studenten zijn in plaats van medewerkers met meer rechten. Er loopt echter alleen nog maar een proef met deze andere status.

Het PNN zegt een en ander op te maken uit stukken die het gekregen heeft met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Omdat het een proef is, mogen promovendi tot 2018 als student aan het werk worden gezet, maar de universiteit zou al veel verder vooruitdenken. Ook zou de RUG geen rekening houden met het staken van de proef en de rechten van de promovendi daarna.

Verbijsterd

PNN-voorzitter Rolf van Wegberg is "verbijsterd" door de gang van zaken: "Enerzijds plaatst de RUG paginagrote advertenties van haar kersverse Nobelprijswinnaar. Een winnaar die zelf elke gelegenheid gebruikt om zijn promovendi naast hem op het podium te zetten. Anderzijds is de RUG te beroerd promovendi loon naar werken te geven."

Decaan Lou de Leij is zeer onaangenaam verrast door de kritiek, want de universiteit heeft het volgens hem allemaal "verdomd netjes" willen doen. "De RUG heeft bij het ministerie van Onderwijs een voorstel ingediend dat vooraf is besproken met en unaniem is goedgekeurd door de universiteitsraad. Alle faculteitsraden zijn over het voorstel geïnformeerd."

Kleine groep

Het gaat volgens hem ook maar om een kleine groep van de promovendi, die overigens wel dezelfde sociale zekerheden houden, maar niet onder een cao vallen.

De universiteit komt gewoon ook al haar verplichtingen na, aldus De Leij. De beschuldigingen zouden onterecht zijn en gebaseerd zijn op eigen interpretaties. De universiteit heeft de PNN ook tevergeefs verzocht te komen praten, zegt de decaan.