Zeker 82 voetbalclubs hebben maatregelen genomen of gaan dat binnenkort doen omdat voetballen op kunstgrasvelden mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS.

Sommige clubs hebben besloten helemaal niet meer op velden met kunstgras te voetballen. Andere vervangen de velden op korte termijn of hebben de trainingen van jeugdteams of keepers naar andere locaties verplaatst.

Honderden andere clubs geven wel aan zich zorgen te maken, maar hebben nog geen concrete actie ondernomen of gepland. Ruim 150 clubs hebben bij de KNVB en het RIVM meer informatie en uitleg gevraagd over de kwestie.

Granulaat

De NOS heeft 2.500 voetbalclubs benaderd met de vraag of zij actie ondernemen nadat het nieuws over de kunstgrasvelden naar buiten kwam. Er zijn ruim drieduizend clubs in Nederland. Hiervan maakte ruim een derde gebruik van kunstgras.

In het programma Zembla zeiden wetenschappers vorige week dat het RIVM nooit goed heeft onderzocht of er kankerverwekkende stoffen die in het 'rubbergranulaat’, korrels van vermalen autobanden, in het lichaam van spelers terecht kunnen komen. Rubbergranulaat wordt gebruikt op 90 procent van alle kunstgrasvelden.

Bandenfabrikanten

Het RIVM heeft beloofd een inventarisatie te gaan maken. De uitslag van dit onderzoek moet nog voor het eind van het jaar worden gepresenteerd. Er loopt ook al een Europees onderzoek naar dit rubbergranulaat, maar daar wil minister Edith Schippers (Volksgezondheid) niet op wachten.

In 2015 leek er een nieuwe Europese norm voor kankerverwekkende stoffen in rubber te komen, maar dankzij een succesvolle lobby van de branchevereniging van bandenfabrikanten valt rubber tot minstens 2017 niet onder die norm. Als de norm al wel zou gelden, zou het gehalte schadelijke stoffen in de granulaten veel te hoog zijn.