Onderzoeksbureau IndusTox is het niet eens met kritiek op een onderzoek dat het bedrijf uitvoerde naar kunstgrasvelden met rubberkorrels.

De organisatie zegt niet te zijn gevraagd om een toelichting voorafgaand aan een kritische uitzending van onderzoeksprogramma Zembla eerder deze week.

"Zembla heeft bij IndusTox niet geïnformeerd, noch vragen gesteld of de kans gegeven om een toelichting te geven", aldus het bedrijf.

Het bedrijf voerde urineonderzoek uit onder zeven voetballers. "Het ging om een eerste onderzoek dat qua omvang beperkt was door een gelimiteerd onderzoeksbudget." Het bedrijf bestrijdt echter dat echter aan het onderzoek geen betekenis kan worden worden toegekend door de kleine schaal.

"Alle urine van proefpersonen werd verzameld over drie dagen, waarbij op de tweede dag op het veld gesport werd. Een intensieve warming up met daarna een voetbalwedstrijd. Door de concentratie van PAK in urine van voor en na het sporten te vergelijken, is nagegaan of het sporten leidde tot een verhoogde concentratie."

Verdund

IndusTox ontkent ook dat bij het onderzoek is gesjoemeld door urinemonsters weg te laten. "Wel waren enkele urinemonsters dusdanig verdund of geconcentreerd dat de uitscheiding niet meer normaal verliep; dergelijke monsters zijn daarom niet meegenomen.

In de uitzending van Zembla kwamen wetenschappers aan het woord die kritiek hadden op het onderzoek. Zij sloten niet uit dat het zogeheten rubbergranulaat wel degelijk kankerverwekkende stoffen bevat, terwijl uit het door Zembla aangehaalde onderzoek bleek dat sporters op kunstgrasvelden niet aan dergelijke stoffen werden blootgesteld.

De uitzending leidde tot veel ophef. Minister Edith Schippers (Sport) heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) inmiddels opdracht gegeven opnieuw te onderzoeken of de rubberkorrels op kunstgrasvelden de gezondheid kunnen schaden.