Nederlandse ambulances rijden steeds vaker op spoedritten die medisch gezien niet noodzakelijk zijn. Daardoor zou de beschikbaarheid van ambulances en personeel onder druk komen te staan.

Dat meldt het tv-programma De Monitorop basis van een enquête onder ambulancemedewerkers en centralisten. 86 procent stelt dat ambulanceritten te vaak een onterecht hoge urgentie krijgen.

De grote ambulance-inzet leidt zelfs soms tot 'gezondheidschade' en overlijden van patiënten.

Volgens de respondenten is het recent ingevoerde automatische systeem bij de ambulancedienst de belangrijkste oorzaak van de stijging van spoedritten.

Met zogeheten triage-systemen moeten meldkamercentralisten een 112-melding volgens een vast protocol uitvragen. Door de rigide vraagstelling zouden medewerkers geen mogelijkheid meer hebben om op de eigen verpleegkundige ervaring af te gaan, wat het aantal spoedritten verhoogt.

Minister Schippers van VWS deed deze week de toezegging dat er meer geld gaat naar het ambulancevervoer. De minister is van plan circa 16 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de spreiding en beschikbaarheid van ambulances.