Bijna de helft (49 procent) van de Nederlandse ouderen van 75 jaar of ouder is in het bezit van een autorijbewijs. Onder veertigers en vijftigers is het aandeel van mensen met een autorijbewijs met ongeveer 90 procent het hoogst. 

Op 1 januari 2016 hadden ongeveer elf miljoen Nederlanders een autorijbewijs. Onder hen waren 645.000 mensen van 75 jaar of ouder, minder dan 6 procent van het totaal, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal 75-plussers met een rijbewijs is de laatste jaren gestegen. In 2014 had 45 procent in deze leeftijdscategorie een rijbewijs, begin dit jaar was dit 49 procent. Ook het autobezit onder 75-plussers stijgt. Inmiddels bezitten meer 75-plussers een auto dan jongeren tussen de 18 en 25 jaar.

Automobilisten en motorrijders vanaf 75 jaar moeten zich vanaf 2014 elke vijf jaar medisch laten keuren om in aanmerking te komen voor verlenging van hun rijbewijs. Voor die tijd werden alle mensen vanaf 70 jaar gekeurd. 

De bromfiets is minder populair onder 75-plussers. Ruim de helft heeft een bromfietsrijbewijs, maar slechts 4 procent was begin 2016 eigenaar van één of meerdere voertuigen.