Het aantal geweldsincidenten en andere strafbare feiten op en rond asielzoekerscentra stijgt.

Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag aan de Tweede Kamer.

Zo zijn er in 2016 in een half jaar al 616 aangiften bij de politie gedaan waarbij sprake was van een strafbaar feit, waarbij 192 verdachten zijn voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM).

Dijkhoff wijst erop dat het verschil vooral is te verklaren doordat zaken (nog) niet zijn opgehelderd. In 60 procent van de zaken die zijn voorgelegd aan het OM is daadwerkelijk gedagvaard, waarbij in de al behandelde zaken bijna 9 van de 10 verdachten schuldig zijn bevonden.

In zestien gevallen werd een asielstatus geweigerd of ingetrokken naar aanleiding van een incident uit eerdere jaren.

Uit de cijfers blijkt dat er bij de politie in de eerste helft van 2016 502 gevallen zijn geregistreerd van geweld en 764 gevallen van verstoring van de openbare orde en vernieling. Ook werden 44 zedenmisdrijven geregistreerd.

Asielinstroom

Volgens Dijkhoff is een mix van factoren te noemen voor het toegenomen aantal incidenten: "de doorontwikkeling van de incidentenregistratie bij het COA, de impact van de hoge asielinstroom en de verhoogde bezetting bij het COA".

Zo werd er door de enorme instroom noodopvang ingezet, waarbij de asielzoekers weinig privacy hadden en er dus sneller irritaties ontstaan.