Een aspirant-lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat is tijdens zijn ontgroening in het ziekenhuis beland nadat hij op zijn hoofd werd geslagen.

De rector van de vereniging laat aan de NRC weten het "incident te betreuren". De Rijksuniversiteit Groningen is over het voorval geïnformeerd.

De man zou tijdens zijn ontgroening op zijn hoofd zijn geslagen, waardoor hij een hersenoedeem (een zwelling in de hersenen) opliep. Na het incident zijn zes ouderejaars voor de rest van de introductie geschorst. Ook wordt gekeken naar verdere strafmaatregelen: Vindicat doet zelf ook onderzoek. De studentenvereniging verwacht over twee weken de uitkomst hiervan.

Het is niet bekend of het slachtoffer blijvende schade heeft opgelopen door de mishandeling.

Jaarclub

Volgens de rector van Vindicat, Stijn Derksen, gaat het inmiddels goed met hem en is hij lid geworden van de studentenvereniging. "Hij heeft een huis gevonden en vormt met andere eerstejaars nu een jaarclub."

"Zodra de feiten van het onderzoek duidelijk zijn zullen wij ons standpunt in deze zaak bepalen en bezien of en welke acties wij noodzakelijk achten", aldus een verklaring van Vindicat.

Het is onbekend of de man aangifte heeft gedaan. Het slachtoffer en zijn familie willen niet met de media praten.

Rechtsstaat

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen roept het bestuur van Vindicat woensdag in het Dagblad van het Noorden op aangifte te doen tegen de leden die het slachtoffer hebben geslagen. "Het kan niet zo zijn dat hun eigen rechtspraak de regels van de Nederlandse rechtsstaat vervangt", stelt Den Oudsten.

De burgemeester stelt dat de ontgroeningsmethoden die lichamelijke risico's met zich meebrengen niet meer van deze tijd zijn.

Goede naam

Ook Eerste Kamerlid Henk Pijlman, tevens de voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, deed woensdag een oproep tot aangifte. "Wat een bende bij Vindicat", stelt hij op Twitter. "Eerst de Bangalijst, nu een student zo in elkaar geslagen dat hersenletsel is ontstaan. Tijd voor aangiftes."

De Personeelsfractie in de universiteitsraad wil dat ook het college van bestuur van de RuG "een stevige reactie" geeft. "Het college kan moeilijk volhouden dat het een interne kwestie is", stelt woordvoerder Bart Beijer. "Vindicat maakt deel uit van de universitaire gemeenschap. De goede naam van de stad en van de universiteit is in het geding."

Contracten

Het is niet de eerste maal dat Vindicat in opspraak komt vanwege incidenten tijdens de groentijd. In 1997 overleed een eerstejaars student nadat hij gedwongen was twee liter jenever te drinken.

De Adviescommissie Introductie die daarna in het leven werd geroepen, controleert wel van tevoren de draaiboeken en staat open voor meldingen van incidenten. "Maar zeker de contracten die studenten van tevoren moeten tekenen opdat ze niets vertellen over de ontgroeningsperiode, stroken wat ons betreft niet met de openheid waar de commissie op aandringt", vindt Beijer. 

De NOS meldt woensdag dat feuten die toch uit de school klappen over de ontgroening een boete van 25.000 euro krijgen.

Bangalijst

Vorige week dook een omstreden 'bangalijst' op van studentenvereniging Vindicat, met daarop de namen, telefoonnummers en foto's van 22 vrouwen. Ook werden scores gegeven aan hoe knap de meisjes zijn. De studentenvereniging schorste hierop een groep van dertien leden.

Ook andere Groningse studentenverenigingen zijn al vaker in opspraak geraakt door rituelen tijdens de ontgroeningen.

Zo lag een 21-jarig lid van Albertus Magnus in 2005 anderhalve dag in coma nadat ze zes liter water moest drinken. In 2010 liep een aspirant-lid van diezelfde vereniging brandwonden op, nadat hij zichzelf - verkleed als Sinterklaas - in brand liet steken.

De studentenvereniging Vindicat telt bijna tweeduizend actieve leden.