Het aantal dumpingen van drugsafval in Nederland is in de afgelopen jaren toegenomen. Toch gaan de meeste lozingen van drugsafval nog altijd langs de politie heen. 

Dat blijkt uit een rapport van de stichting Politie en Wetenschap dat in handen is van Een Vandaag. Onderzoekers keken voor de totstandkoming van het rapport naar data over lozingen. Ook spraken ze met gemeenten en de politie. 

Uit de cijfers blijkt dat het aantal meldingen van lozingen in 2010 nog lag op 76, terwijl dit in 2014 opgelopen was tot 176. In 2015 daalde het aantal dumpingen wel enigszins tot 161. De politie stelt dat veel lozingen echter niet gezien of geregistreerd worden en dat de cijfers dus "het topje van de ijsberg" laten zien.

Ook concludeert het rapport dat de dumpingen door de politie vaak nog worden beschouwd als een 'geisoleerd delict', terwijl informatie uit de vondsten waardevoller kan zijn wanneer er meer onderzoek gedaan wordt.  Als voorbeeld wordt forensisch onderzoek genoemd op een vindplek van drugsafval. 

'Creatievere dumping'

Naast een stijging van het aantal geregistreerde dumpingen, blijkt uit het rapport ook dat dumpingen van drugsafval op diversere manieren worden uitgevoerd. Zo zijn er bijvoorbeeld afvalsporen van drugs gevonden in voedermaïs. Het onderzoek stelt ook dat dergelijke manieren van het lozen van drugsafval, meer voorkomen. 

Naast gevaar voor dieren en natuur lopen ook mensen steeds meer risico's wanneer er bijvoorbeeld drugsafval gedumpt wordt in gebieden waar drinkwater gewonnen wordt. Het afval kan schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid en kan leiden tot klachten als hoofdpijn of bewusteloosheid.