De bestrijding van drugscriminaliteit in Brabant is te weinig gericht op het blijvend effect.

Die kritiek wordt geuit in een rapport van het Verwey-Jonker Instituut, meldt Trouw. De aanpak van Taskforce-Brabant Zeeland, die de drugscriminaliteit in Zuid-Nederland moet aanpakken, is volgens de onderzoekers teveel gericht op de korte termijn.

De taskforce is een samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, gemeenten, politie, de Belastingdienst en andere instanties. De focus van de aanpak ligt op motorbendes en de handel in wiet en synthetische drugs.

Verbetering

Uit het rapport blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende partijen van de taskforce wel is verbeterd. Maar de onderzoekers betwijfelen of de huidige aanpak van 'korte klappen' de criminele organisaties gaat raken. 

"Het zijn speldenprikjes, de echte criminelen lachen erom", zegt de Belastingdienst tegen Trouw. "Wij plukken iemand uit het netwerk, maar de organisatie zet daar wel weer iemand anders neer en het gaat gewoon door."

De onderzoekers ondervroegen ruim 350 betrokkenen bij de taskforce.