Het Groningse studentencorps Vindicat Atque Polit schorst een groep van dertien leden die een lijst met 22 vrouwelijke leden hebben verspreid. 

Op de lijst stonden naast de naam en een foto, ook contactgegevens en een 'score' voor de prestaties tussen de lakens. Vindicat zegt in een verklaring zich te distantiëren van de lijst en de gang van zaken te betreuren.

"Het bestuur van Vindicat heeft nader onderzoek aangekondigd en sluit verdere disciplinaire maatregelen niet uit", meldt het corps. "Het was wellicht bedoeld als grap, maar dat laat onverlet dat hun privacy is geschonden en dat hun persoonlijke gegevens op straat liggen. Wij hebben als bestuur maatregelen getroffen, maar hebben er begrip voor als de studentes besluiten om aangifte te doen." 

De vrouwen die op de lijst staan hebben inmiddels een nieuw telefoonnummer. 

Grenzen

De lijst verscheen donderdagavond op internet en via stadsblog Sikkom werd het nieuws verder verspreid. Het bestuur van Vindicat meent dat 'de grenzen van een studentengrap' zijn overschreden. ''Ik wil benadrukken dat deze actie haaks staat op de normen en waarden van Vindicat en hoe wij onze vrouwelijke leden zien'', zegt rector Stijn Derksen.