De directeur van de Rotterdam Business School is geschorst vanwege mogelijke onregelmatigheden in de administratie en facturering waarbij hij eventueel betrokken is.

Dat meldt Hogeschool Rotterdam, waaronder het instituut valt.

Het college van bestuur van de hogeschool kreeg onlangs signalen over de onregelmatigheden en stelde nader onderzoek in. Dat leverde geen sluitende antwoorden op en dus volgt diepgaander onderzoek, dat voor een deel plaats vindt bij de Rotterdam Business School.

''Om dat in alle zorgvuldigheid te doen heeft het college de directeur geschorst. Dit betreft geen disciplinaire maatregel, maar een ordemaatregel om het onderzoek niet te verstoren.''

Het is niet bekend hoelang het onderzoek gaat duren.