Sommige middelbare scholen in Nederland stellen tegen de regels in contracten op om slecht presterende leerlingen uit te kunnen sluiten van het centraal eindexamen.

Zeker zeven scholen hebben de afgelopen twee jaar leerlingen en hun ouders een overeenkomst laten ondertekenen, blijkt woensdag uit documenten die de Volkskrant in handen heeft.

In de contracten stellen de scholen eisen aan de resultaten en de inzet van leerlingen. Wanneer de scholieren bijvoorbeeld te veel onvoldoendes halen of geen huiswerk maken, zouden ze niet meer mogen deelnemen aan het eindexamen.

De onderwijsinspectie vertelt in de krant dat de contracten de laatste jaren vaker opduiken. Het zou dan soms gaan om één leerling die een dergelijke overeenkomst moet tekenen. Andere scholen zouden de contracten al jarenlang aan meerdere leerlingen aanbieden.

De zeven scholen zouden de contracten inmiddels niet meer gebruiken nu ze weten dat het verboden is. Zij wilden de leerlingen stimuleren om beter hun best te doen. Volgens organisaties zoals het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is het doel van de scholen juist om hun slagingspercentages hoger te laten zijn.