De berging van het wrak van een Britse bommenwerper dat op de bodem van het IJsselmeer ligt, is in volle gang. Ten zuiden van Lemmer worden deze dagen de resten van een Vickers Wellington, inclusief bommen, van de bodem gehaald. 

De berging is in gestart omdat in het gebied zand gewonnen moet gaan worden. Bij het onderzoeken van de bodem stuitte men op de resten van het vliegtuig. Mogelijk is er ook sprake van overblijfselen van een deel van de zeskoppige bemanning.

Het toestel zat nog vol met bommen toen het in 1941 op weg naar Duitsland door een nachtjager van de Duitse Luftwaffe werd neergeschoten. Een aantal bommen is al opgegraven en ontdaan van de ontsteking, om later op een veilige plaats tot ontploffing te worden gebracht. 

Naast de bommen is al een flink aantal resten en objecten geborgen, zoals boordgeschut en delen van de motoren. Aan het project werken ook leden van de Britse Royal Air Force (RAF) mee, omdat het om een Brits toestel gaat. Hoewel Defensie daar zelf niets over wil bevestigen tot er volledige zekerheid is, was de bemanning vermoedelijk Pools.

Om eer te bewijzen aan de omgekomen vliegers zal binnenkort op een nader te bepalen datum een Avro Lancaster-bommenwerper van de historische afdeling van de RAF over de bergingslocatie vliegen.

Video: Berging Britse bommenwerper IJsselmeer

Berging Britse bommenwerper IJsselmeer
Berging Britse bommenwerper IJsselmeer

Bijzondere berging

De wijze waarop het toestel wordt geborgen is tamelijk bijzonder. Met damwanden is een stuk bodem van 30 bij 40 meter afgezet, waarna het water is weggepompt. De aanwezige medewerkers van de Explosieve Opruimingsdienst Defensie werken op 4.8 meter diepte op de bodem, waarbij ook graafmachines worden gebruikt. Voor het project is 1 miljoen euro uitgetrokken.