De Nederlandse staat moet de Nederlandse zakenman Ibrahim A. die in 2006 en 2007 in Afghanistan is ingezet als informant voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een schadevergoeding betalen van ruim 1,1 miljoen euro.

A. had in Afghanistan een bouwbedrijf en beweert dat hij door zijn werkzaamheden voor de MIVD veel geld is misgelopen. Hij zou zijn bedreigd door mensen uit zijn netwerk, waarna hij het land halsoverkop moest verlaten. 

De rechtbank in Den Haag erkent dit, maar kent de man een gedeelte van de geëiste vijf miljoen euro toe. 

In november oordeelde de rechtbank al dat de zakenman door Defensie, waar de MIVD onder valt, in de steek is gelaten. Volgens de rechter heeft Defensie de zorgplicht tegenover de informant geschonden. 

Volgens A. was hij volop werkzaamheden aan het verrichten voor de MIVD toen de operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling uitgesloten en kwam hij in gevaar. De wet schrijft voor dat relaties met informanten of agenten 'zorgvuldig moeten worden afgebouwd'. 

Taliban

De rechter is van mening dat Defensie onzorgvuldig handelde toen de relatie met A. werd beëindigd, waardoor zijn eigen netwerk zich tegen hem keerde en hij economische schade leed.

Naar eigen zeggen hield A. zich in Afghanistan bezig met het vergaren van inlichtingen en bemiddelde hij tussen Nederland en de Taliban. Ook verrichtte hij allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.

Nederland was tussen 2006 en 2010 met een militaire missie aanwezig in de Afghaanse provincies Uruzgan.