Aantal meldingen slachtoffers mensenhandel gedaald

Het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar sterk afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2015 werden 1.321 mogelijke slachtoffers aangemeld, een jaar eerder waren dat er nog 1.561. 

Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, is deze ontwikkeling "zorgelijk". Er is wat betreft Dettmeijer namelijk "geen reden om aan te nemen dat er minder slachtoffers zijn."

Als mogelijke reden voor de terugloop noemt de rapporteur veranderende prioriteiten bij de marechaussee en de politie. De marechaussee richt zich meer op mensensmokkel in plaats van mensenhandel en bij de politie is een omvangrijke reorganisatie mogelijk de oorzaak van verminderde aandacht voor mensenhandel.

Bij de marechaussee is de terugloop procentueel het sterkst: 46 procent minder aanmeldingen in 2015 dan het jaar ervoor.

"Vluchtelingen, die hier vaak gekomen zijn met behulp van mensensmokkelaars, zijn kwetsbaar voor mensenhandel, daarom zou men extra alert moeten zijn op signalen van mensenhandel. Focus op de aanpak van mensensmokkel en veiligheid, waarbij niet tegelijkertijd de aandacht voor mensenhandel gehandhaafd blijft, biedt schijnveiligheid. Dit gaat ten koste van de bescherming van slachtoffers van mensenhandel", waarschuwt Dettmeijer.

Politie

Bij de politie was de daling afgelopen jaar 14 procent. Een jaar eerder al begon de daling daar. In 2013 kwamen er in vergelijking met 2012 36 procent minder slachtoffermeldingen binnen.

Dettmeijer wil dat de minister van Justitie en Veiligheid maatregelen treft zodat signalen van mensenhandel binnen de migratie- en vluchtelingenstromen sneller herkend worden.

Vluchtelingen

Een woordvoerster van het ministerie van Veiligheid en Justitie laat weten dat eerder dit jaar is gemeld dat sprake is van een verschuiving van de aandacht naar onder meer de vluchtelingenstroom. Ook binnen deze vluchtelingenstroom wordt overigens gekeken naar mensenhandel.

Hoewel er volgens het ministerie nog steeds veel wordt gedaan tegen mensenhandel, is toegezegd met OM en politie te bespreken wat er nodig om de aandacht op mensenhandel op niveau te houden. Gesprekken hierover worden momenteel gevoerd.

Lees meer over:
Tip de redactie