De gemeente Utrecht wil dat er minder gevaarlijke stoffen over het spoor worden vervoerd en eist dat het Rijk zich houdt aan de gemaakte afspraken daarover. 

Utrecht heeft daarover een brandbrief gestuurd aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Milieu en Infrastructuur. 

Het ministerie maakte onlangs cijfers bekend waaruit blijkt dat er veel meer gevaarlijke stoffen zijn vervoerd over het spoor bij Utrecht dan afgesproken. Ook over trajecten waar überhaupt geen gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden is dit toch gebeurd op de trajecten Utrecht-Amersfoort en Harmelen-Utrecht.

Vooral het vervoer van brandbare gassen valt op; hiervan werd volgens Utrecht drie keer zoveel vervoerd als afgesproken.

Staatssecretaris Dijksma laat weten al langere tijd overleg te voeren met alle betrokken partijen: de vervoerders, verladers, ProRail en met lokale en regionale bestuurders. Vermoedelijk stuurt ze begin oktober een plan van aanpak naar de Tweede Kamer.

Ze snapt de zorgen van de gemeenten, maar er is volgens haar nergens sprake van een onverantwoorde situatie.