De Onderwijsinspectie heeft dit jaar meer eindexamens en rekentoetsen ongeldig verklaard dan in 2015.

In totaal werden 1.370 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard tegenover 850 in 2015, zo meldt de inspectie donderdag.

Bij alleen al de rekentoetsen was er sprake van een verdubbeling. In 2016 ging het om 616 ongeldigverklaringen tegenover 330 in 2015. Dit is volgens de inspectie vooral te wijten aan technische problemen tijdens de afname van de toets,

Volgens de inspectie zijn de meeste examens echter ongeldig verklaard door simpele slordigheden. "Meer zorgvuldigheid van scholen had een deel van de onregelmatigheden en daarmee ongeldigverklaringen kunnen voorkomen. De betrokken scholen worden er door ons op aangesproken, want dat kan en moet echt beter," zegt inspecteur-generaal Monique Vogelzang.

In vier gevallen van ongeldigverklaringen was er volgens de inspectie sprake van onregelmatigheden door toedoen van een personeelslid. Dit aantal is even hoog als in 2015.