De rechtbank in Arnhem beslist voorlopig niet over de uitlevering van een 23-jarige Nijmegenaar aan Turkije. Dat land wil de man berechten wegens drugshandel. 

Door de "instabiele en onduidelijke omstandigheden in Turkije en de onzekerheden hoe de omstandigheden zich in Turkije zullen ontwikkelen", zeggen de rechters niet goed te kunnen beoordelen of uitlevering van de man toelaatbaar is.

"Pas als de toestand in Turkije is gestabiliseerd is het voor de rechtbank mogelijk een goed oordeel te vormen over de toelaatbaarheid van de uitlevering", stelt de rechtbank vrijdag. Het besluit is daarom voor onbepaalde tijd aangehouden.

Nederlandse rechters zijn erg voorzichtig geworden met verzoeken uit Turkije, na de recente mislukte staatsgreep daar. Ook sommige andere rechters hebben besloten om nog geen besluit te nemen over Turkse uitleveringsverzoeken.

Besluit

Sinds de mislukte staatsgreep is in Turkije de noodtoestand afgekondigd, motiveert de rechtbank in Arnhem het uitstel van het besluit. Daarbij is onder meer het Europese verdrag voor Bescherming van de Rechten van de Mens buiten werking gesteld. Dat verdrag is ook door Turkije getekend. En er zijn vele duizenden rechters, aanklagers en advocaten op non-actief gesteld.

Nederland is volgens een verdrag met Turkije tot uitlevering verplicht. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is afhankelijk van de beslissing die minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) hierover uiteindelijk neemt. De bewindsman mag zijn besluit echter pas nemen, als de rechtbank heeft geoordeeld dat de uitlevering toelaatbaar is.