Een deel van de extra veiligheidsmaatregelen op en rond Schiphol wordt teruggeschroefd. Dat gebeurt in de loop van donderdagavond. 

De driehoek (gemeente, justitie, marechaussee/politie) in Haarlemmermeer heeft dit besloten na overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Onderzoek naar het ''signaal'' dat op 30 juli leidde tot extra controles op de luchthaven heeft tot de conclusie geleid, dat een deel van de verhoogde inzet niet langer noodzakelijk is. Wel zal meer beveiliging zichtbaar en onzichtbaar aanwezig blijven op de luchthaven, dan voor 30 juli.

Met de aanpassing van de maatregelen kan de marechaussee de beveiliging op en rond Schiphol weer helemaal zelf uitvoeren. De ondersteuning door militairen wordt beëindigd, laat de driehoek weten.

Veiligheid

Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) kon niet ingaan op de vraag waarom de veiligheidsmaatregelen worden teruggeschroefd. "Een ding is zeker, alle maatregelen die wij nemen passen bij de vraag: zijn ze noodzakelijk en moeten ze op deze wijze worden genomen? Zodra het kan, kun je de maatregelen ook weer terugdraaien."

Op de vraag of Nederland nu veiliger is dan een aantal weken geleden, hield Van der Steur zich op de vlakte. "Nederland is zo veilig als Nederland kan zijn. We weten dat het dreigingsniveau substantieel is, dat betekent dat we rekening houden met de mogelijkheid van een aanslag. Dat was zo en dat blijft zo. Iedereen is zeer alert om de risico's die er zijn zo klein mogelijk te maken."

Controles

Mensen die naar Schiphol reizen, met trein of auto, moeten rekening blijven houden met controles op wegen rond de luchthaven en preventieve fouilleeracties. Dat kan vertraging en files tot gevolg hebben. Het streven is dat de vertraging niet langer is dan een half uur.

Net als bij andere internationale luchthavens geldt de noodzaak voor voortdurende waakzaamheid op Schiphol, benadrukt de driehoek. "Luchthavens blijven immers een voorstelbaar doelwit voor terroristen. Daarom blijven er veiligheidsmaatregelen van kracht. Daarbij staat de veiligheid van passagiers en werknemers voorop.''