De gemeenten Leiden, Haarlem en Alkmaar mogen binnen hun grondgebied onderzoek doen naar maatregelen om meeuwenoverlast tegen te gaan zoals nestbeheer en weren en verjagen van meeuwen.

Daarbij gaat het voorlopig om het verzamelen van kennis en niet om structurele bestrijding, blijkt uit een uitspraak van woensdag van de Raad van State.

De rechtbank in Amsterdam had eerder een stokje voor het onderzoek gestoken na bezwaren van De Faunabescherming. Meeuwen als de kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw, de stormmeeuw en de kokmeeuw zijn beschermde inheemse diersoorten en vallen daardoor onder de Flora- en faunawet.

De staatssecretaris van Economische Zaken, die ontheffing had verleend voor het onderzoek, is in de tussentijd met berekeningen gekomen waaruit blijkt dat de meeuwenpopulaties geen gevaar lopen door het onderzoek. Hij wijst onder meer op het aantal en het broedsucces van meeuwen buiten de drie steden. Reden voor de raad om nu de uitspraak van de rechtbank te vernietigen.

De betrokken gemeenten kunnen nu zoeken naar oplossingen voor de overlast. Als ze eventueel structureel willen overgaan tot bestrijding, zal mogelijk een nieuwe ontheffing nodig zijn.