In Leeuwarden is het Indiëmonument vernield. Het beeld van een jonge soldaat voor de stenen gedenkplaten is neergehaald en gebroken.

Het beeld is zo zwaar beschadigd dat het niet meer kan worden hersteld, dat zegt Gerard van Klaveren van de stichting Indiëmonument Fryslãn, tegen Omrop Fryslãn. De stichting denkt dat het om vandalisme gaat.

In 2005 is het monument ook al eens vernield, maar toen kon het weer worden opgeknapt. Dit jaar is het beeld nog eens gerestaureerd.

Deze maand is de jaarlijkse herdenking bij het Indiëmonument in Leeuwarden.