De voorlichting van hogescholen en universiteiten voor toekomstige studenten laat nog altijd te wensen over, concludeert de studentenvakbond LSVb in een woensdag verschenen onderzoek.

Volgens de bond worden studenten onvoldoende voorgelicht over de grootte van opleidingen en werkgroepen, waardoor het niet duidelijk is of er voldoende persoonlijke begeleiding is.

Ook de informatievoorziening over de mogelijkheden voor mensen met een functiebeperking schiet tekort. Daarnaast geven hogescholen en universiteiten vrijwel geen informatie over mogelijkheden om deel te nemen in een medezeggenschap.

Toch zijn er volgens de studentenbond het afgelopen jaar ook "grote verbeteringen" doorgevoerd. Zo worden studenten nu beter voorgelicht over onder meer het perspectief op de arbeidsmarkt en doorstroommogelijkheden.

De LSVb onderzocht 93 opleidingspagina's van twaalf universiteiten en dertig hogescholen.