Bijna drieduizend inwoners van de gemeente Amsterdam hebben een brief met verkeerde toelichting over hun maandelijkse uitkering gehad. Het ging namelijk om de informatie van een ander persoon.

In plaats van de specificatie van de eigen uitkering stond er in de brief persoonlijke informatie over een andere uitkeringsgerechtigde. 

In de brieven staan adresgegevens, het bsn-nummer en het rekeningnummer van de de persoon voor wie de specificatie bedoeld was genoemd. De fout is gemaakt door het bedrijf dat de brieven voor de gemeente verwerkt.

Volgens de wethouder Werk in Amsterdam, Arjan Vliegenthart, hebben de mensen die ermee te maken hebben een excuusbrief gekregen. Hoe het heeft kunnen gebeuren wordt uitgezocht.

Vernietigen

De drieduizend Amsterdammers hebben het verzoek gehad de ontvangen informatie te vernietigen. Vliegenthart kan volgens Het Parool echter niet garanderen dat iedereen aan deze vraag gehoor geeft.

Wie denkt nadeel van de fout te hebben ondervonden, wordt verzocht zich meteen bij de gemeente te melden. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens is op de hoogte gesteld van de fout.

Een woordvoerder van de wethouder beklemtoont echter dat kwaadwillenden netto weinig kunnen doen met de verstrekte informatie. De Autoriteit Persoonsgegevens stelt echter dat met name het burgerservicenummer "heel gevoelige" informatie is, vanwege het risico op identiteitsfraude als die kennis in verkeerde handen komt.

Eerder in de fout

De gemeente Amsterdam ging eerder de fout in bij de afhandeling van betalingen. Eind 2013 kregen ruim negenduizend minima duizenden euro's meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was. Er werd 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Vorig najaar kregen bedrijven en burgers ten onrechte in totaal 580.000 euro.

De gemeente zegt hard bezig te zijn de boel op orde te krijgen, na kritische onderzoeksrapporten en de foutieve betalingen.