In Nederland zijn vorig jaar 120 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat aantal is in de afgelopen twintig jaren niet zo laag geweest.

77 mannen en 43 vrouwen kwamen op deze manier om het leven, meldt het CBS vrijdag.

Meer dan de helft van de vrouwen die in de afgelopen vijf jaar zijn vermoord, werd omgebracht door de partner of een ex. Bij vermoorde mannen was een kennis of vriend vaak de dader.

De meeste mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord, waren tussen de twintig en vijftig jaar. Onder de vermoorde vrouwen vielen ook relatief veel slachtoffers onder zestigplussers.

Moord en doodslag door de jaren heen

Bron: CBS© NU.nl

Daders

Bij zeven op de tien mannen die tussen 2011 en 2015 zijn vermoord was een dader in beeld. Mannen werden meestal omgebracht met een vuur- of steekwapen en vooral in eigen huis of op straat.

Vrouwen worden in bijna drie kwart van de gevallen vermoord in hun eigen woning. Verwondingen met een steekwapen en wurging waren de meest voorkomende doodsoorzaken bij moord op vrouwen.

Naar verhouding overlijden meer mensen van allochtone herkomst door moord of doodslag dan autochtonen. Onder mannen van Antilliaanse herkomst is het risico slachtoffer te worden veertien keer hoger dan onder autochtone mannen.

De meeste moorden in 2015 werden in de twee grootste steden van Nederland gepleegd: dertien in Amsterdam en twaalf in Rotterdam.

Europa en de wereld

In Europa behoort Nederland tot de landen waar verhoudingsgewijs de minste moorden worden gepleegd. In Zwitserland en Oostenrijk is het moordcijfer het laagst. Het moordcijfer van België ligt tweeënhalf keer hoger dan dat van Nederland. Rusland staat in Europa op de eerste plek met negenenhalf moorden per honderdduizend inwoners.

Wereldwijd worden in Japan relatief de minste moorden gepleegd. In Midden-Amerika ligt het moordcijfer beduidend hoger.

Moorden 2011-2015 per provincie