De invoering van 130 kilometer per uur als maximum snelheid op bepaalde stukken snelweg in Nederland heeft niet gezorgd voor onveiligere snelwegen.

De ongelukken waarbij dodelijke slachtoffers vallen zijn er niet bij gekomen sinds de invoering van 130-wegen in 2013, maar zijn ongevallen die daarvoor ook al plaatsvonden op snelwegen. 

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar het Bestand geRegistreerde verkeersOngevallen in Nederland (BRON) van de Rijkswaterstaat.

Na de invoering van 130-wegen is het percentage dodelijke verkeersongevallen op snelwegen in 2014 iets gedaald, en in 2015 weer iets gestegen. Het is echter niet zo dat de invoering van 130-wegen extra dodelijke slachtoffers heeft veroorzaakt.

De 130-wegen zijn sowieso niet de gevaarlijkste wegen in Nederland. Op provinciale wegen waar 80 kilometer per uur mag worden gereden, vallen meer dodelijke slachtoffers per ernstig ongeval.

Als de snelheden bij elkaar worden gevoegd per wegtype, dan blijkt ook dat provinciale wegen dodelijker zijn dan snelwegen. Op provinciale wegen zijn meer gelijkvloerse kruispunten, die voor meer ongevallen, slachtoffers en doden zorgen.