Een 44-jarige man uit Kampen is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van dertig dagen voor het beledigen van koning Willem-Alexander. De helft van het aantal dagen is voorwaardelijk. 

Volgens de rechtbank in Zwolle maakte de man zich schuldig aan opzettelijke belediging van het staatshoofd. Hij maakte de koning op Facebook uit voor "moordenaar, verkrachter en een dief".

Ook plaatste hij een bewerkte foto van een executie van terreurgroep Islamitische Staat, waarop het hoofd van gevangene was vervangen door dat van Willem-Alexander.

De man hoeft echter niet opnieuw de cel in, omdat hij veertien dagen in voorarrest zat. Hij krijgt een proeftijd van twee jaar, omdat "de kans op herhaling" volgens de rechter groot is. De man zou er van overtuigd zijn geweest dat de uitingen wettelijk waren toegestaan. 

De politie kwam de posts op het spoor tijdens een onderzoek voorafgaand aan het bezoek van de koninklijke familie aan Zwolle op Koningsdag dit jaar. De man werd toen vastgezet.

Majesteitsschennis

Het opzettelijk beledigen van de koning of zijn familie valt onder majesteitsschennis, dat strafbaar is in Nederland. Niet in alle gevallen gaat het Openbaar Ministerie echter over tot vervolging, omdat de grens tussen belediging en vrijheid van meningsuiting niet altijd duidelijk is.

Tussen 2000 en 2012 werden achttien zaken door het Openbaar Ministerie aangebracht als majesteitsschennis, waarvan bijna de helft tot een veroordeling heeft geleid.

Initiatiefwet

D66 diende onlangs een initiatiefwet in om majesteitsschennis uit de wet te schrappen. De partij vindt dat er voor de koning geen andere regels hoeven te gelden. Dat betekent niet dat de man uit Kampen niet vervolgd kan worden, zegt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. "De acties van deze man verdienen absoluut geen schoonheidsprijs. Iedereen gelijk voor de wet, daarom vinden wij niet dat er een apart wetsartikel moet zijn dat de Koning beschermt tegen dergelijke beledigingen."

Alleen de wetten die smaad(schrift), laster en eenvoudige belediging verbieden zouden worden behouden met het initiatiefwetsvoorstel.

Koning Willem-Alexander zei eerder over zaak dat hij vindt dat de wet die majesteitsschennis verbiedt, besproken moet kunnen worden, dat hij het debat daarover volgt en accepteert wat de uitkomsten zijn.