Het aantal gepensioneerde docenten dat toch nog voor de klas staat, is vorig jaar meer dan verdubbeld ten opzichte van 2011. De 65-plussers vullen het lerarentekort tijdelijk op.

Dat blijkt uit cijfers van onderwijsorganisatie DUO, waar nrc.next naar heeft gekeken.

Vorig jaar werkten 593 gepensioneerde leerkrachten in het middelbaar onderwijs. In 2011 waren dit er zo'n 280. Ook in het basisonderwijs is het aantal gepensioneerden bijna verdubbeld van 176 naar 347.

De belangrijkste oorzaak van de terugkeer van oudgedienden is het oplopende tekort aan docenten. Vacaturesite meesterbaan.nl meldt dat het aantal onderwijsvacatures sinds dit jaar met 60 procent is gestegen ten opzichte van 2014. Eind maart van dit jaar telde de website 2.043 vacatures, in maart vorig jaar waren dit er nog 1.268.

Gepensioneerde docenten schrijven zich vooral in bij uitzendbureaus waardoor ze tijdelijk op scholen kunnen worden ingezet. Bij meesterbaan.nl gaat het om 1.294 65-plusleerkrachten, oftewel 8 procent van het kandidatenbestand.

Tekort

Het aantal onderwijsvacatures loopt de komende jaren naar verwachting nog verder op. In 2014 raamde het ministerie van Onderwijs dat in het basisondewijs in 2025 een tekort zou kunnen ontstaan van ruim 6.500 banen. De tekorten zijn met name voelbaar in de Randstad.

In het middelbaar onderwijs zou het tekort al eerder voelbaar zijn, met name voor de bètavakken. Voor 2018 werd een tekort geraamd van tweeduizend banen. 

De voornaamste reden is zogezegd de uittreding van docenten met een pensioengerechtigde leeftijd. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stelde twee jaar geleden 150 miljoen euro beschikbaar om jonge docenten te behouden voor het onderwijs.