De leden van het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie treden allemaal tijdelijk terug. Ze doen dat omdat er een onderzoek is ingesteld naar hun bestuurlijke functie.

''De leden hebben de overtuiging dat het vertrouwen meer en meer deuken heeft opgelopen en stappen daarom terug'', staat in een schriftelijke verklaring. ''Het voornaamste doel om rust te brengen binnen de COR en het herstellen van vertrouwen.''

Voorzitter Frank Giltay legde vorige maand zijn functie al neer. Hij deed dat vanwege een onderzoek dat is ingesteld naar uitgaven door de ondernemingsraad. Die zouden erg hoog zijn. Korpschef Erik Akerboom gaf de integriteitsafdeling opdracht de besteding van het budget onder de loep te nemen.

Etentjes

Media meldden in juni dat Giltay voor duizenden euro's aan dure etentjes en reizen zou hebben gedeclareerd, maar Giltay doet die beschuldigingen af als "roddels".

Zijn functie is tijdelijk overgenomen door Anja Nijs. Zij blijft voorzitter zolang het onderzoek loopt. ''Ik respecteer het besluit van de leden en vind het ontzettend moedig dat zij tijdens het onderzoek een stap terug doen.'' Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend.

De Centrale Ondernemingsraad houdt zich binnen de politie bezig met landelijke onderwerpen, zoals de nationale politie, en overlegt hierover met de corpsleiding. Wanneer een nieuw cao-akkoord wordt gesloten tussen de vakbonden en het ministerie van Justitie toetst de COR of de cao-afspraken worden nageleefd.