Het Alphense college heeft excuses aangeboden voor de fouten die vorig jaar zijn gemaakt bij het inhijsen van de Koningin Julianabrug. Raadsleden ontvingen dit weekend een brief met de excuses.

Toen op 3 augustus vorig jaar een brugdeel op zijn plek moest worden gehesen, vielen twee bouwkranen om. De bouwkranen kwamen vervolgens terecht op huizen en winkels aan de Hooftstraat. Ook het brugdek kwam daar op terecht. Deze panden raakten zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Afgelopen woensdag bleek uit het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat de voorbereiding voor het plaatsen van het brugdek ernstig te kort was geschoten.

Volgens de OVV was het "onvermijdelijk" dat het misging. "De uitvoerende bedrijven onderschatten de complexiteit van de werkzaamheden en geen enkele partij realiseerde zich dat het hijsen van het brugdeel risico's had voor de omgeving," aldus het rapport.

Video: Bouwkranen in Alphen vallen om bij plaatsing brugdeel

Vertrouwen

Het college zegt in de brief "zich te realiseren dat onze inwoners erop moeten kunnen vertrouwen dat juist hun eigen gemeente meer oog heeft voor de omgevingsveiligheid. Dat vertrouwen hebben wij onvoldoende waargemaakt en daarvoor bieden wij onze oprechte verontschuldigingen aan", zo schrijft AD maandag.

Daarnaast constateren zij dat "de gemeente in dit proces heeft vertrouwd op de professionaliteit en expertise van opdrachtnemers en te weinig dat 'wat-als-het-toch-misgaat-vraag' gesteld". 

Het college beaamt nu dat er een veiligheidsplan had moeten zijn en de gemeente zich meer gefocust heeft op de hinder voor omwonenden. Daarnaast heeft de gemeente geen verstand van complexe projecten als de renovatie van de brug. Een ingeschakelde adviseur heeft vooraf het risico dat de kranen om konden vallen ingeschat, maar er was geen toezicht op de hijsklus toen deze plaatsvond.

Schademeldingen

De gemeente heeft tot nu toe 157 schademeldingen binnengekregen na het ongeluk. Door 43 personen en bedrijven is de gemeente aansprakelijk gesteld. Het collega gaat ervan uit dat dit aantal nog toeneemt.

Er zijn meldingen ingediend zowel door bewoners en bedrijven uit de directe omgeving van de brug als door personen en bedrijven uit het hele land die kosten hebben moeten maken in relatie tot het hijsongeval.

Het gaat om meer om extra transportkosten van bedrijven en extra kosten door het omvaren met een pleziervaartuig en extra liggeld. De bedragen variëren van een paar honderd euro tot enkele tonnen. De afwikkeling neemt volgens de gemeente nog enige tijd in beslag.