Het Openbaar Ministerie wil afzien van verdere vervolging van oud-topman van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris Demmink, voor kindermisbruik. Het OM heeft dit verzoek donderdag bij het gerechtshof in Den Haag neergelegd.

Het OM zegt dat het strafrechtelijk onderzoek tegen Demmink geen bewijs heeft opgeleverd voor betrokkenheid bij strafbare feiten.

In februari 2014 werd in opdracht van het gerechtshof in Arnhem een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van Demmink bij verkrachting in de jaren 1995 tot 1997 van twee toen minderjarige jongens in Turkije. 

In tegenstelling tot het OM vond het hof dat het toen beschikbare materiaal voldoende aanleiding gaf voor een redelijk vermoeden van schuld voor verkrachting.

Geen bevestiging

Uit het strafrechterlijk onderzoek is nu naar voren gekomen dat er geen bevestiging is gevonden van de eerder gedane aangiften. Ook is er geen enkel belastend materiaal gevonden voor de betrokkenheid van Demmink bij het misbruik van de jongens.

Er zijn rechtshulpverzoeken gedaan aan Turkije om hulp te krijgen bij het onderzoek. De Turken hebben geweigerd hier aan mee te werken.

Onderzoek van de Rijksrecherche toont aan dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en 1997 niet meerdere dagen achtereen in Turkije is geweest. Het OM trekt op basis van de onderzoeksgegevens de conclusie dat Demmink de daden waarvan hij wordt beschuldigd niet kan hebben gepleegd.

Advocaat

''Deze beslissing is voor mij onbegrijpelijk'', zei Martin de Witte, advocaat van voormalig prostitué Bart van Well donderdag in een reactie. Een eerder verhoor bij de rechter-commissaris in Amsterdam was op zijn verzoek. ''Rechercheurs hebben onder ede verklaard dat Demmink verdachte was, hij zou worden geobserveerd en getapt. Toen verdachte, maar nu niet?'', aldus de advocaat.

Van Well beweert Demmink eind jaren tachtig als klant te hebben gehad. Hij wil met de verzamelde verklaringen bewijs verzamelen om de Staat te dagen. Die zou in de jaren tachtig en negentig jongensprostitutie hebben gedoogd.

Beschuldigingen

Demmink is vele jaren lang beschuldigd van pedofiele contacten en (seksueel) misbruik van minderjarigen. Uit eerder onderzoek van justitie zouden geen strafbare feiten naar voren zijn gekomen. Ook onderzoek door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft eerder niet geleid tot strafrechtelijke vervolging.

Het hof in Arnhem besloot in 2014 dat er alsnog onderzoek naar Demmink moest komen mede omdat de beschuldingen tegen Demmink al jarenlang in de media verschenen.

Het OM vraagt het gerechtshof in Den Haag dan ook om hun verzoek in het openbaar te behandelen, gezien het bijzondere karakter van de zaak.