Zeker 23 personeelsleden in het gevangeniswezen zijn vorig jaar ontslagen nadat zij een integriteitsschending hebben begaan.

Het gaat om negen voorwaardelijke en veertien onvoorwaardelijke ontslagen. In zestien gevallen is het resultaat van het onderzoek nog niet bekend.

In 2014 ging het nog om 44 personen, blijkt uit documenten van het ministerie van Veiligheid en Justitie die in handen zijn van NU.nl. Jaarlijks worden ruim tweehonderd incidenten in gevangenissen onderzocht op mogelijke integriteitsschendingen.

Het gaat dan onder meer om privé-omstandigheden die de werksfeer kunnen beïnvloeden, seksuele intimidatie, diefstal, naar binnen of buiten smokkelen van goederen of het helpen ontsnappen van een gedetineerde.

In 2015 werden minstens zes personen ontslagen vanwege ongeoorloofd contact met een (ex-)gedetineerde. Ook werden minimaal twee personen vanwege fraude uit dienst gezet; een voor contrabande (spullen in of uit een gevangenis smokkelen) en een voor ongeoorloofde nevenwerkzaamheden.

'Onbesproken gedrag'

"Personeel in het gevangeniswezen moet van onbesproken gedrag zijn om hun werk te kunnen uitoefenen", zegt een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft daarom een intern bureau dat onderzoek doet wanneer er een vermoeden is van integriteitsschendingen. "Integriteit is een thema dat onze aanhoudende aandacht heeft."

"Justitie lijkt veel energie te steken in het aanpakken van misstanden", zegt advocaat Sébas Diekstra, die regelmatig zaken behandelt waarin de integriteit van gevangenismedewerkers ter discussie staat. Diekstra vermoedt dat investeren in preventie en voorlichting het aantal schendingen nog verder kan terugdringen.