De politie heeft een politieman (46) uit Eindhoven ontslagen om ernstig plichtsverzuim. Hij werd in oktober vorig jaar opgepakt op verdenking van het schenden van zijn ambtsgeheim.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft inmiddels besloten dat hij hiervoor moet terechtstaan. De politieman heeft vermoedelijk meerdere keren in de politiesystemen informatie opgezocht, zoals over het strafblad van mensen, en deze informatie doorgegeven.

Volgens het OM deed hij dit mogelijk enkele keren op verzoek van een 53-jarige medeverdachte. Bij deze man thuis zijn ook vertrouwelijke politiedocumenten gevonden. Hij wordt vervolgd voor het uitlokken van de schending van het ambtsgeheim van de agent, het bezit van illegaal gekregen politiedocumenten, verboden wapenbezit, valsheid in geschrifte en geweldsdelicten.

Bij een andere medeverdachte (41) werden ook vertrouwelijke politiedocumenten gevonden. Die kon hij volgens het OM alleen hebben, doordat de inmiddels ontslagen politieman deze aan hem had gegeven.