De uitslag van het Nederlandse referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne is dinsdag kort besproken tijdens de top van regeringsleiders en staatshoofden in Brussel. 

De leiders waren met hun hoofd echter meer bij de volksraadpleging in het Verenigd Koninkrijk waarin het Britse lidmaatschap van de EU werd weggestemd.

Premier Mark Rutte sprak kort over het referendum waarin Nederland zich begin april tegen het associatieverdrag keerde. Hij zei dat er recht moet worden gedaan aan de uitslag, lieten diplomaten weten.

Het is nu aan Nederland om samen met de EU ''stap voor stap'' tot een oplossing te komen.

Een van de opties is om het verdrag zelf ongewijzigd te laten en daarnaast een juridisch bindende verklaring op te stellen waarmee ''recht wordt gedaan aan de zorgen van de Nederlandse kiezers''. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vrees dat het verdrag Oekraïne naar het EU-lidmaatschap leidt of Europese veiligheidsgaranties voor dat land biedt. De andere EU-landen zijn dan ook gebonden aan die verklaring, dus daar moet nog veel over worden overlegd.

Ondertekenen

Rutte zei na het referendum dat Nederland het verdrag ''niet zonder meer'' kan ratificeren. Het verdrag is door de 27 andere EU-lidstaten wel geratificeerd en wordt ondanks het Nederlandse referendum voor een groot deel onder voorbehoud uitgevoerd.

Volgens een vertrouwelijk verslag van de vergadering dat de Volkskrant heeft ingezien heeft Rutte voorgesteld het verdrag ongewijzigd te ondertekenen, op voorwaarde dat daarnaast een bindende verklaring wordt opgesteld waarmee recht wordt gedaan aan de zorgen van de Nederlandse kiezers.

Het gaat dan bijvoorbeeld om de vrees dat het verdrag Oekraïne naar het EU-lidmaatschap leidt of Europese veiligheidsgaranties voor dat land.