Het recente noodweer in het zuidoosten van het land heeft veel meer schade veroorzaakt dan tot nu toe gedacht. Diverse boerenorganisaties willen dat de overheid het noodweer uitroept tot nationale ramp.

Zo'n stap vergroot de mogelijkheden om de getroffen boeren te helpen, denken zij.

"Wat hier vorige week gebeurd is, kan zeker tot ramp worden bestempeld", zei LLTB-voorzitter Léon Faassen. "En het is nog niet voorbij want het regent nog steeds. Veel ondernemers hebben hulp nodig om hun bedrijf te redden, anders gaan ze letterlijk kopje onder."

Alleen al in Someren, vlak bij Eindhoven, worden de kosten door getroffen boeren en tuinders geraamd op een half miljard euro.

Hagelballen

Extreem noodweer met hagelstenen zo groot als tennisballen zorgde eind vorige week voor een golf van vernieling in de regio, die al de hele maand met wateroverlast kampt. Van veel stallen en kassen in Someren is bijna geen dakdeel meer heel.

"Het wordt steeds meer bekend wat de gevolgen zijn. Hoeveel bedrijven, auto's en huizen zijn getroffen. Zo komen wij tot dat bedrag", bevestigde de plaatselijke voorzitter Henriëtte Driessen van boerenorganisatie ZLTO maandag na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad.

ZLTO schatte de schade in heel Noord-Brabant eerder op minstens 100 miljoen euro.

Bij agrarische verzekeraars is volgens het Verbond van Verzekeraars inmiddels voor zo'n 130 miljoen euro aan claims binnengekomen, van boerenbedrijven uit met name Limburg en Noord-Brabant. In deze eerste schatting van de koepelorganisatie zijn geen particuliere schades meegenomen.

Crisisoverleg

Maandagmiddag vindt in Someren ook een crisisoverleg plaats tussen boeren, verzekeraars en het ministerie van Economische Zaken.

Het probleem is dat een groot deel van alle schade waarschijnlijk niet gedekt is door verzekeraars. De boeren willen daarom dat de overheid ook meebetaalt. Driessen van ZLTO vreest dat zonder financiële hulp uit Den Haag mogelijk meerdere bedrijven failliet zullen gaan.

Video: Veel schade in zuiden door noodweer

Compilatie: Veel schade in zuiden door noodweer
Compilatie: Veel schade in zuiden door noodweer