Het aantal geboorten in Nederland neemt af en dat heeft op termijn de sterkste gevolgen voor het vmbo. Het aantal leerlingen dat het vmbo volgt zal sterker teruglopen dan bij andere onderwijstypen.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde analyse van onderwijsincijfers.nl, een samenwerking tussen het CBS, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

"De sterke daling in het vmbo wordt veroorzaakt door demografische krimp en doordat het percentage leerlingen dat naar het vmbo gaat nog steeds licht afneemt. Steeds meer leerlingen zijn in het verleden het havo/vwo gaan volgen in plaats van het vmbo, maar deze trend zwakt nu af."

De ontwikkeling verloopt niet overal langs dezelfde lijn. In de regio's Amsterdam Rotterdam en Den Haag is in de periode 2015-2030 nog een stijging te zien van het aantal vmbo-leerlingen. In Zeeland, Friesland, Groningen, Drenthe en Limburg is de daling het sterkst.