Hulpverlening gezin gewurgd jongetje Heerlen was onvoldoende

Het gezin in Heerlen waarvan de moeder op 1 maart haar zevenjarige zoontje wurgde, kreeg onvoldoende hulp. Dat blijkt uit hun maandag vrijgegeven onderzoek.

Volgens de gezamenlijke rijksinspecties heeft de betrokken hulpverlening onvoldoende prioriteit gegeven aan de veiligheid van het kind. 

De betrokken hulpverleners en hulpinstanties hebben te veel gelet op de problemen van de moeder die niet wilde meewerken en ze hebben te weinig aandacht gehad of het kind gezond en veilig kon opgroeien. Ze kwamen ook niet tot een gezamenlijke aanpak voor het probleemgezin.

De vrouw probeerde na het doden van haar kind de hand aan zichzelf te slaan. Onderhandelaars van de politie wisten haar daarvan te weerhouden.

Verbetering

De inspecties vragen partijen in de gemeente Heerlen om verbeteringen in gang te zetten, om knelpunten weg te nemen en de veilige ontwikkeling van kinderen in kwetsbare gezinnen te waarborgen.

De betrokken hulpverleners en hulpinstanties hebben te veel gelet op de problemen van moeder Brit D. die niet wilde meewerken en ze hebben te weinig aandacht gehad of het kind gezond en veilig kon opgroeien. Ze kwamen ook niet tot een gezamenlijke aanpak voor het probleemgezin.

De vrouw probeerde na het doden van haar kind de hand aan zichzelf te slaan. Onderhandelaars van de politie wisten haar daarvan te weerhouden.

Veiligheid

De voornaamste conclusie uit het rapport is dat voortaan de veiligheid van het kind centraal moet staan. De gemeente moet de probleemgezinnen in Heerlen in kaart brengen en zorgen dat de bestaande dertien buurtpreventieteams over genoeg zwaargewichten beschikken. Als ouders niet meewerken, moeten deze buurtteams voortaan direct professionele hulp inschakelen via Veilig Thuis.

Verder bepleit het rapport een betere samenwerking tussen hulpverlenende instanties, die bovendien gemeenschappelijke normen moeten hanteren.

Wethouder Jeugd Jordy Clemens (SP) zei in een reactie dat de gemeente de touwtjes gaat aantrekken en nog meer de regie naar zich toetrekt waar het gaat om jeugdzorg. De aanbevelingen in het rapport zijn daarbij leidend.

Alle betrokken partijen gaan naar aanleiding van het onderzoek samen op korte termijn een plan van aanpak opstellen en uitvoeren.

Lees meer over:
Tip de redactie