Een kwart van de leerlingen met een beperking vindt dat docenten niet genoeg rekening met hen houden. Dat blijkt uit de jaarlijkse LAKS-monitor onder ruim 88.000 middelbare scholieren.

Eén op de vijf leerlingen is ontevreden over de beschikbare hulpmiddelen en aanpassingen die de school aanbiedt.

Het instromen van leerlingen met een fysieke of mentale beperking in het reguliere onderwijs, dat bekend staat onder de naam 'passend onderwijs', werd ingevoerd in het schooljaar 2014/2015. Volgens het LAKS blijkt uit de cijfers dat er nog behoorlijk "wat kinken in de kabel zitten" en dat "scholen nog veel stappen moeten zetten".

De beperkingen waar de leerlingen mee kampen, zijn dyslexie (35 procent), ADHD/ADD (19 procent), long-/ademhalingsproblemen (15 procent), migraine/ernstige hoofdpijn (12 procent) en een vorm van autisme (7 procent).