Het is verstandig om scholieren de kans te bieden twee keer per jaar examen te doen. Dat vindt voorzitter Pieter Hendrikse van het College voor toetsen en examens (CvTE).

"Mijn voorstel zou zijn om twee keer een volledige examenperiode in te richten, een in juni en een in november", zegt Hendrikse donderdag in een interview met Trouw

Het CvTE krijgt met het plan steun van scholieren, middelbare scholen en leraren. Er wordt al langer kritisch gekeken naar het examensysteem, omdat leerlingen op één moment voor alle vakken goed moeten presteren.

Op dit moment is er maar één examenperiode. Volgens Hendrikse kunnen scholen beter aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen door ze twee toetsmomenten te geven.

Prestaties

Goed presterende leerlingen zouden een deel van het examen bijvoorbeeld eerder kunnen maken, waardoor ze meer tijd overhouden voor extra vakken.

Leerlingen die moeite hebben met bepaalde vakken, kunnen in de eerste examenperiode vakken waar ze wel goed in zijn afsluiten. Zo kunnen ze meer tijd besteden aan de moeilijke vakken.

Het Landelijk Aktie komitee scholieren (Laks) en Paul Rosenmöller van de VO-raad zijn positief over het plan. "Een tweede examenperiode zou een mooie uitwerking zijn van onze oproep om de examenperiode te flexibiliseren", aldus Rosenmöller.

Experiment

Tien jaar geleden werd een proef gedaan met meerdere eindexamenmomenten in een jaar. Het werd voor leerlingen van twaalf scholen mogelijk om in januari staatsexamen te doen.

Een landelijke invoering van dat plan zou op dat moment te duur zijn en organisatorisch te ingewikkeld. Volgens Rosenmöller vraagt een extra examenperiode nu ook veel van scholen, maar met digitale toetsen kunnen de kosten mogelijk wel worden gedrukt.