Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt kerncentrales

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaat onderzoeken op welke manier Nederland samenwerkt met buurlanden om incidenten met kerncentrales te voorkomen en beheersen.  

Het gaat dan om incidenten met grensoverschrijdende gevolgen, zo meldt de Onderzoeksraad dinsdag. 

Er zijn al langere tijd zorgen bij inwoners van zogenoemde grensregio's, nadat er een aantal incidenten zijn geweest. 

De Raad wil met het onderzoek achterhalen hoe Nederland en België samen tot besluitvorming over en toezicht op de centrales kunnen komen. Ook wordt gekeken welke informatie wordt uitgewisseld en hoe de buurlanden zich gezamenlijk kunnen voorbereiden op een mogelijk ongeval. Het gaat dan om de kerncentrales Borssele (Nederland), Doel en Tihange (België).

Oproep

Begin juni verzocht de Tweede Kamer het kabinet zich aan te sluiten bij een oproep van Duitsland en Luxemburg aan de Belgische regering om de kerncentrales in Doel en Tihange te sluiten.

De Kamer steunde moties van de PvdA en SP die hiertoe aansporen.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) zei onlangs nog in de Kamer geen aanleiding te zien om zich achter de oproep te scharen. Er is geen juridische grond voor sluiting, aldus de minister toen.

Er zijn geregeld incidenten in de verouderde centrales. Zo viel de Belgische kernreactor Tihange 2, bij Hoei in de provincie Luik, vorige week automatisch stil. Dit bleek te wijten aan een defect aan een elektrische motor. 

In de drie zuidelijke provincies van Nederland zijn veel zorgen over de incidenten in de centrales die vlak over de grens staan. De volksvertegenwoordigers vinden dat deze bewoners meer inspraak moeten krijgen op de veiligheidseisen van kerncentrales.

Zondag 22 mei liepen ruim duizend mensen in Maastricht mee met een internationale demonstratie voor sluiting van de kerncentrale in het Belgische Tihange. De demonstranten maken zich zorgen over de veiligheid van de kerncentrale op zo’n 40 kilometer van Maastricht. Aan de demonstratie deden ook vertegenwoordigers van milieuorganisaties uit Duitsland en België mee.

Het toezicht op kerncentrales en de controle op de veiligheid berust bij de Nederlandse Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in België en het Internationaal Atoomenergie Agentschap van de Verenigde Naties. Het onderzoek van OVV richt zich dan ook niet op de veiligheid van de kerncentrales zelf.

Lees meer over:
Tip de redactie