Nederland telt sinds mei van dit jaar ruim 150.000 inwoners van Poolse afkomst. Het aantal in Nederland wonende Polen is sinds 2000 meer dan vervijfvoudigd. 

In 2004 is Polen toegelaten tot de Europese Unie en sinds 2007 hebben personen met een Poolse nationaliteit geen tewerkstellingsvergunning meer nodig. Beide gebeurtenissen hebben er voor gezorgd dat het aantal Polen sinds 2000 flink is gestegen, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.

Dit jaar stonden bij de start van mei meer dan tachtigduizend vrouwen en bijna zeventigduizend mannen van Poolse afkomst ingeschreven in het bevolkingsregister. In de jaren negentig en aan het begin van deze eeuw is het aantal Poolse vrouwen harder gestegen dan het aantal Poolse mannen. Deze vrouwen kwamen destijds vaak voor een huwelijk naar Nederland.

Naast de Polen die zich als inwoner van Nederland hebben laten registreren, gaat jaarlijks ook een grote groep als seizoenswerkers aan de slag in Nederland. Deze mensen zijn hier dan ook vaak woonachtig. 

Zeewolde

Met ruim 150.000 ingeschreven personen vormen de Polen de tweede grootste groep inwoners die afkomstig zijn uit een ander EU-land. De meeste inwoners van Nederland van binnen de EU zijn de Duitsers met in totaal 360.000 personen. 

Met niet-westerse allochtonen meegerekend zijn Polen de zesde grootste herkomstgroepering in Nederland na de Turken, Marokkanen, Surinamers, Indonesiërs en Duitsers.

De meeste Polen wonen in Den Haag, namelijk bijna twaalfduizend personen. Relatief gezien is de populatie Polen het grootst in Zeewolde, waar de groep 4,3 procent van het totaal aantal inwoners vormt. Ook in de gemeenten Westland, Noordwijkerhout, Zundert en Maasdriel is ruim 3 procent van de bevolking van Poolse afkomst.