Gerard T., die ook wel de Utrechtse serieverkrachter wordt genoemd, wil een nieuw proces. T kreeg in februari de maximale straf van zestien jaar voor drie verkrachtingen in de buurt van Utrecht.

De verkrachtingen vonden plaats in 1995 en één in 2001.

T.'s advocaat Maarten Krikke vindt dat de uitspraak nietig moet worden verklaard  "omdat hij geen eerlijk proces heeft gehad bij deze rechtbank". Hij deed dat verzoek vrijdag tijdens een regiezitting in hoger beroep bij het gerechtshof in Arnhem.

Het proces in Utrecht was volgens Krikke niet eerlijk omdat de rechters toen bijna alle verzoeken voor onderzoek van de verdediging afwezen. Het ging onder meer om een onderzoek naar hoe politie en justitie aan het DNA van T. zijn gekomen en of dat rechtmatig is gebeurd.

Er zijn bij de verdediging onder meer twijfels of de betrokken rechercheurs bevoegd waren voor het DNA-onderzoek. Ook betwijfelt Krikke of het onderzoek volgens de regels van de wet is gegaan.

De rechtbank in Utrecht oordeelde in februari toch hard over T. en was overtuigd van zijn schuld. De rechters spraken van een 'onvoorstelbare bruutheid" en een 'gebrek aan geweten" bij hem.

Mocht het hof de nietigverklaring van het vonnis van deze rechtbank afwijzen, dan wil Krikke dat het hof in hoger beroep de verdediging wel de gelegenheid geeft zelf onderzoek te doen voor de verdediging van T.

T. was vrijdag niet aanwezig. De aanklager liet weten dat hij zal vorderen dat T. wel tijdens de inhoudelijke behandeling van zijn zaak moet verschijnen. Dit gezien "de ernst van de gepleegde verkrachtingen en de enorme impact die ze hebben gehad op de slachtoffers, maar ook op de maatschappij". 

De gewelddadige Utrechtse serieverkrachter zorgde jarenlang voor grote onrust in de regio Utrecht.

Het hof neemt 6 juli besluiten over de verzoeken die de verdediging heeft gedaan.